• FRI FRAGT VED KØB OVER 499 KR
  • LEVERINGSTID 1-3 HVERDAGE
  • 30 DAGE RETURRET

Privatlivspolitik for Kalaskongen

Privatlivspolitik for Kalaskongen.dk

Kalaskongen.dk drives af Kalaskongen (moderselskab W&G Handel AB, Sverige). Adresse: Livjægergade 17B, 2100 København Ø, Organisations-nr. for W&G Handel: SE5566543494. W&G Handel AB har adresse på Långedalsvägen 40 C, 455 32 Munkedal, Sverige. Kalaskongen.dk (og moderselskabet W&G Handel AB) behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU's databeskyttelsesforordning (GDPR).

Udtrykkene "vi, vores, vores og os" nedenfor henviser til Kalaskongen.dk, subsidiært til W&G Handel AB.

 

1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES?

Vi behandler de personoplysninger, som du giver os, som vi indsamler fra dig, og som vi modtager om dig fra tredjeparter.

 

Personlige data, som du giver os

Vi indsamler og behandler personoplysninger, når du foretager et køb, tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger tjenesterne på vores websted, vores sociale medier eller udøver dine rettigheder i henhold til forbrugerlovgivningen. Personoplysninger, som du giver os, og som vi behandler, kan f.eks. omfatte dit navn, personnummer, adresse, e-mailadresse, mobilnummer og telefonnummer.

 

Personoplysninger, som vi indsamler fra dig

Vi indsamler data fra dig ved følgende lejligheder:

● Når du foretager et køb hos os

● Når du kontakter os

● Når du bruger vores websted eller vores sociale medier (Facebook, Instagram).

 

Oplysninger, der indsamles på disse tidspunkter, omfatter kundedata, dit navn, fødselsdato, køn, kontaktoplysninger, IP-adresse, operativsystem, oplysninger om den hardware og software, du bruger, browserindstillinger, tidszone, data indsamlet fra cookies, oplysninger om dine browsing-vaner: f.eks. såsom dine interesser, de sider og sociale netværk, du besøger på vores websted, sessionens varighed, din geografiske placering, de eksterne sider, du tidligere har besøgt, og oplysninger om din øvrige brug af vores tjenester og produkter, ordrenumre, søge- og købshistorik, de varer, du har set eller lagt i din indkøbskurv hos os, og din aktivitet på vores sociale netværk og på vores websted. Indsamlingen sker via Google Analytics 4 og Meta business manager.

 

Personlige oplysninger om dig, som vi modtager fra tredjeparter

Vi kan modtage e-mails og anden korrespondance, der indeholder personoplysninger om tredjeparter, og W&G Handel behandler derfor sådanne personoplysninger. Hvis det er nødvendigt, informerer vi dig som tredjepart om behandlingen.

 

2. Hvorfor og på hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger?

 

Til administration af kunderelationer og kundeservice

Vi behandler personoplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato (år, måned, dag), mobilnummer og telefonnummer, købshistorik, ordrenummer og betalingsoplysninger for at kunne give dig god kundeservice og for at administrere vores kundeforhold til dig. Dit fulde personnummer bliver ikke behandlet.

 

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er, at det er nødvendigt for at opfylde vores indgåede aftale med dig eller for at træffe foranstaltninger forud for indgåelsen af en sådan kontrakt, eller for vores interesse i at yde god service, hvis du ikke allerede er kunde hos os. Vores interesse i at behandle dine personoplysninger til dette formål går forud for enhver interesse, du måtte have i at beskytte dit privatliv.

 

Hvis du ikke oplyser ovenstående, kan vi ikke levere vores produkter til dig eller på anden måde opfylde vores forpligtelser over for dig.

 

Til håndtering af klager, returneringer osv.

For at kunne behandle en eventuel anmodning om at returnere produkter eller for at udøve dine rettigheder som forbruger over for os behandler vi personoplysninger som navn, mobil og telefonnummer, e-mailadresse, adresse og købshistorik.

 

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er, at det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser i henhold til forbrugerlovgivningen.

 

Til regnskabsformål

Vi behandler data vedrørende transaktionen mellem dig og os, til regnskabsformål. Vi behandler derefter data som navn, adresse, mobil og telefonnummer, e-mailadresse og oplysninger om købet.

 

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er, at det er nødvendigt for at opfylde en lovmæssig forpligtelse, som påhviler os.

 

Til markedsføringsformål

Vi behandler personoplysninger fra dig for at kunne sende dig nyhedsbreve og kampagnetilbud samt påmindelser om varer, der er tilbage i din indkøbskurv, via e-mail. I den forbindelse behandler vi data som dit navn, ordrenummer, e-mailadresse, din købshistorik, din aktivitet på vores sider, data indsamlet fra cookies og data om din brug af sociale medier.

 

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger, når vi sender dig nyhedsbreve, er dit samtykke, som vi får enten når du registrerer dig som nyhedsbrevsabonnent hos W&G Handel eller i forbindelse med dit køb af et eller flere produkter fra vores sortiment. Du giver dit samtykke, ved aktivt at afkrydse en eller flere afkrydsningsfelter på vores websted. Du kan ligeledes trække dit samtykke tilbage, ved at fjerne markeringen af felterne på vores websted.

 

3. HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL, OG HVOR BEHANDLER VI DEM GEOGRAFISK?

 

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter. Eksempler på tredjeparter, som vi kan videregive dine personlige oplysninger til, er:

 

● Speditører i forbindelse med levering af varer.

● Samarbejdspartnere til markedsføring af vores produkter.

 

Vi kan videregive dine personoplysninger til partnere og tjenesteudbydere, der behandler personoplysninger på vores vegne, kaldet databehandler. Vi har kontrakter med vores databehandler, der sikrer, at de behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og vores instruktioner. Som eksempler kan nævnes Klarna Bank AB.

 

Vi kan videregive dine personoplysninger til myndigheder, der kræver, at vi videregiver sådanne personoplysninger. Vi kan også videregive dine personlige oplysninger for at muliggøre en fusion, et opkøb eller et salg af alle eller en del af W&G Handels' aktiver.

 

Vi behandler som hovedregel kun dine personoplysninger inden for EU og EØS. Hvis personoplysninger behandles uden for EU og EØS, sikrer vi, at dine oplysninger beskyttes på samme måde, som hvis de var blevet behandlet inden for EU/EØS, gennem standardkontraktbestemmelser, som vi har indgået med disse parter, eller andre passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

En kopi af standardkontraktbestemmelserne kan findes her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

 

4. HVOR LÆNGE BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi behandler kun personoplysninger så længe, som det er nødvendigt til de formål, som oplysningerne blev leveret eller indsamlet til. De samme personoplysninger kan blive opbevaret flere forskellige steder til forskellige formål. Dette kan betyde, at oplysninger, der er blevet slettet fra et system, fordi de ikke længere er nødvendige til det pågældende formål, kan forblive i et andet system til et andet formål, hvor der stadig er brug for personoplysningerne.

 

De personoplysninger, som vi behandler til kundeserviceformål og til at administrere dit kundeforhold, vil blive behandlet så længe, som det er nødvendigt for os for at opfylde vores kontrakt med dig, eller så længe vi har en lovmæssig interesse i at behandle oplysningerne.

 

De personoplysninger, som vi behandler for at opfylde vores juridiske forpligtelser over for dig, f.eks. opfyldelse af garanti-, klage- eller fortrydelsesforpligtelser, behandles i det tidsrum, hvor vi har disse juridiske forpligtelser i henhold til loven.

 

Personoplysninger, som vi behandler til regnskabsformål, opbevares i syv år i overensstemmelse med gældende regnskabslovgivning. Dine personoplysninger kan opbevares længere end ovenstående, hvis det er nødvendigt for at overholde lovkrav, bestemmelser eller officielle afgørelser.

 

5. HVAD ER DINE RETTIGHEDER?

Når vi behandler dine personlige oplysninger, har du visse rettigheder i henhold til loven. Bemærk venligst, at udøvelsen af disse rettigheder er underlagt visse krav og betingelser, der er fastsat i lovgivningen om EU's databeskyttelsesforordning, også kaldet GDPR.

 

Du har ret til oplysninger, adgang, berigtigelse, sletning, begrænsning osv.

Du har ret til at anmode om gratis og skriftligt at få oplysninger om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du kan til enhver tid anmode om berigtigelse af unøjagtige data, bede os om at slette de personlige data, vi har registreret om dig, og anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personlige data.

 

Du kan også have ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Du kan f.eks. have ret til begrænsning, hvis du har gjort indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du har anmodet om berigtigelse, og du ønsker at begrænse vores brug, mens vi kontrollerer, om personoplysningerne er korrekte.

 

Du har ret til dataportabilitet

Du kan have ret til at få de personoplysninger om dig, som du har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse personoplysninger til en anden dataansvarlig.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring eller profilering til sådanne formål. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine personoplysninger til dette/denne formål, bedes du give os besked ved at kontakte os på vores kontaktoplysninger nedenfor, jf. punkt 6. Vi vil derefter ophøre med at behandle dine personoplysninger til dette/denne formål. Vi sletter også personoplysningerne, forudsat at vi ikke har brug for at fortsætte behandlingen af dem til andre formål i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Du har ret til at indgive en klage

Hvis du er utilfreds med den måde, vi har behandlet dine personoplysninger på, kan du kontakte os på vores kontaktoplysninger, der er anført i afsnit 6 nedenfor. Du har også ret til at indgive en klage vedrørende vores behandling af personoplysninger til:

Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114 104 20 Stockholm imy@imy.se

 Hvis din klage kun vedrører en virksomhed i en anden EU-medlemsstat, har du ret til at indgive din klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed i det pågældende land. Her er en liste over databeskyttelsesmyndigheder i andre lande: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

 

6. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OS?

Du kan kontakte os via e-mail: kundeservice@kalskongen.dk

Eller pr. brev: Kalaskongen, Livjægergade 17B, 2100 København Ø